Tag Archives: Företag

Liberalism och kapitalism

Den politiska idéhistorien är i stor utsträckning en berättelse om rivaliserande ekonomiska system. Vissa har förespråkat en planekonomisk lösning där staten står som garant för att ekonomin går runt medan andra har menat att det bör vara företag som driver ekonomin framåt. När vi nu går in på det tjugoförsta århundradet kan vi konstatera att det är kapitalismen som tagit hem den stora kampen mellan ideologier. Visst finns det fortfarande stater som försöker motverka det kapitalistiska inflytandet – och få stater har släppt lös på alla regleringar – men det råder mer eller mindre konsensus bland ekonomer om att en ekonomi som grundar sig på individens frihet att producera och konsumera leder till fler fördelar än en planekonomi.

 

Kapitalismens essens är alltså att privata aktörer ska kunna äga, producera eller sälja varor och tjänster. Det står i motsats till ideologier som istället hävdar att det bör vara en central instans, ofta staten, som ska stå för handeln. Kapitalismens förespråkare har hävdat att systemet har stora fördelar framför sina konkurrenter: det leder till incitament att bevara freden eftersom båda parter i en affär är beroende av att handeln fungerar, den skapar ett värde som kommer både köpare och säljare till del, och den motverkar nepotism och korruption. Kapitalismen är dock inte utan kritiker. Vissa har menat att kapitalismen är orättvis eftersom den gagnar den som redan har byggt upp ett kapital och missgynnar den som inte har det, andra hävdar att den leder till utsugning av arbetare. Ändå har i stort sett hela västvärlden i dag anammat kapitalismen, med USA som traditionellt sett stått först i ledet.

 

Även om kapitalismens grundläggande idé, att företag och privatpersoner som producerar och konsumerar ska utgöra den drivande faktorn i en ekonomi, har fått enormt genomslag är det få som har tagit den hela vägen till 1700-talsekonomens François Quesnays radikala lära. Den har fått det franska namnet laissez-faire, som kan översättas ungefär till ”låt ske”. Quesnay förespråkade att handeln skulle få pågå oreglerad och att full näringsfrihet skulle råda. Sedan dess har begreppet laissez-faire problematiserats något av ekonomer och akademiker, men Quesnays teori har ändå inspirerat många som vill sätta friheten i första rummet.

 

Sverige må ha en lång historia av socialliberalism, men vi är utan tvekan ett land där kapitalismen har fått växa. Ett exempel på det är att alltfler väljer att starta sitt eget företag. För en småföretagare går dock mycket tid åt bokföring och fakturering, vilket är en anledning till att Fakturino, vars huvudverksamhet är fakturaköp, finns. Via dem kan företag sälja sina fakturor till större aktörer, vilket frigör pengar och sparar tid.

Liberalism och kapitalism 1

About Chronicle

All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined an chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined Lorem Ipsum as their default model text, and a search for web sites.