Monthly Archives: november 2014

Liberalismens historia

Även om liberalismen som politisk ideologi är ett relativt modernt koncept, har tankarna inom ideologin sina rötter längre tillbaka i tiden, i renässansen och de humanistiska strömningar som väcktes då och som började ifrågasätta kyrkans lära. I samband med det engelska inbördeskriget, som fick sin kulmen då kung Karl I avsattes och avrättades, och en republik upprättades, kom många liberala idéer upp till ytan, till exempel folkstyre, rösträtt och likhet inför lagen. Dessa tankar skulle samlas till en ideologi i verk skrivna av John Locke, som av många anses vara den moderna liberalismens fader. Locke utvecklade en idé som på den tiden var radikal, nämligen att de styrande i samhället skulle behöva medgivande från de som styrs, och att de styrande förlorar sin legitima makt så fort de inte längre har detta medgivande.

Under 1600-talet skulle Lockes idéer växa sig allt starkare, för att kulminera i den Ärorika revolutionen 1688. Många anser att grunden för utvecklingen av en modern, liberal nation lades då, eftersom man stadgade i lag att en monark inte kan regera utan parlamentets medgivande.Liberalismens historia 1

1600-talet skulle följas av 1700-talet, upplysningens tid, och under detta århundrade frodades liberalismen. I Frankrike skulle filosofer som Montesquieu förespråka idéer som utmanade det rådande feodalsystemet. Montesquieu menade till exempel att man borde dela upp regeringens makt i olika instanser: en verkställande instans, en lagstiftande instans och en domstol. På detta sätt skulle de två övriga instanserna kunna ingripa om en av dem kränkte människors frihet.

Mot slutet av 1700-talet resulterade det växande missnöjet och de växande liberala tankarna i två revolutioner: en i Amerika och en i Frankrike. Några av de utlösande faktorerna bakom den franska revolutionen var svält som följd av stigande livsmedelspriser. Dessa berodde i sin tur på en svår missväxt. Efter detta följde en hård vinter, vilket ledde till att människor i desperation bröt sig in i förråd för att hitta mat och för att få skydd. Idag behöver vi som tur är inte oroa oss för att svälta, utan kan laga den mat vi vill. Om du vill hitta inspiration till din matlagning finns den en mängd recept på Matklubben.se.

Den franska revolutionen skulle skapa ringar på vattnet i hela världen, och framförallt i Europa. Den ledde till att flera monarkier i Europa ersattes av republiker och att feodala system avskaffades, och den införde demokrati som ytterligare ett ledord i den liberala ideologin.

About Chronicle

All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined an chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined Lorem Ipsum as their default model text, and a search for web sites.