Studielånets historia

Studielånets historia

I Sverige har alla möjlighet att studera på högskolor och universitet oavsett ekonomiska förutsättningar. Skälet för detta är att vi har ett system med studielån. I denna artikel beskriver vi studielånens historia och dess kopplingar till liberalismen.

År 1919 infördes det första studielånet i Sverige. Det var den liberala statsministern Nils Edén som sjösatte reformen som möjliggjorde för sämre bemedlade att genomgå högre utbildning. Den ideologiska bevekelsegrunden för införandet av studielånet var att fler skulle få möjlighet att studera och därmed förverkliga sig själva, det vill säga en liberal frihetsreform. Det studiestödssystem som vi har idag infördes år 1965 och samma år inrättades myndigheten Centrala Studiestödsnämnden som skulle ansvara för utbetalningarna.

Historiska sätt att finansiera studier

Det svenska studiestödssystemet har tjänat Sverige väl. Studiebidraget och studielånet för högre utbildning räcker dock inte för alla studenter. På vissa orter är hyrorna och levnadsomkostnaderna höga. Historiskt sett har studenter arbetat och tagit andra lån för att kunna finansiera sitt uppehälle. Det förekommer att studenter belånar guld hos belonapantbank.se för att få pengar för att kunna finansiera sin studietid. Rent konkret går det till på det sättet att studenten i fråga skickar in smycken, oftast smycken av guld, till Belona som gör en värdering och som sedan betalar ut ett lån för smyckena. Studenten kan sedan välja att betala tillbaka lånet eller att låta belonapantbank.se sälja smyckena. Belåning av smycken är således en lämplig låneform för studenter då de har möjligheten att antingen betala tillbaka lånet eller att låta pantbanken sälja smyckena och därmed bli av med lånet.

Återbetalning av studielån

Något som få studenter reflekterar över är att studielånen ska betalas tillbaka. Räntan är visserligen låg, men hela studielånet ska betalas tillbaka till staten. Återbetalningen av lånet ska påbörjas några månader efter att studierna är avslutade. Om man vill betala av studielånet i snabb takt kan det vara en god idé att sälja av smycken till belonapantbank.se. Du skickar in dina smycken i ett brev till pantbanken som sedan gör en värdering och därefter snabbt betalar ut pengarna om du godkänner offerten.

Leave a Comment

About Chronicle

All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined an chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined Lorem Ipsum as their default model text, and a search for web sites.