Author Archives: lina

Franska revolutionen

Den franska revolutionen är en av de punkter i historien som människor för alltid kommer att minnas och som medför enorm förändring för resten av världen. I fallet med den franska revolutionen skedde flera saker i dess kölvatten: en mängd feodala privilegier avskaffades, flera monarkier avsattes, många samhällen sekulariserades, och i stort kan man säga att den franska revolutionen bidrog till att sprida socialistiska, liberala och demokratiska reformer över i första hand Europa men även resten av världen.

Orsakerna bakom den franska revolutionen är en kombination av de idéer och filosofier som uppkom på 1700-talet och de materiella tillgångar som fanns i Frankrike i slutet av århundradet (eller snarare bristen på materiella tillgångar). Bland borgarna och adeln läste man filosofer som Voltaire och Rousseau, vars tankar tillsammans med sina andra samtida filosofer har kommit att kallas upplysningen. Det var tankar om folkstyre och om människans sunda förnuft. Samtidigt hade den industriella revolutionen skapat en framgångsrik ekonomi i Storbritannien, och många såg deras parlamentariska system som en förebild. Dessa nya tankar inspirerade uppror mot den totala kungamakten som rådde i Frankrike, och droppen som fick bägaren att rinna över skulle bli den missväxt under 1788 som följdes av en mycket hård vinter. Detta fick till följd att livsmedelspriserna steg, samtidigt som arbetslösheten ökade. Trots denna fattigdom bland folket samlade kungen samtidigt ståndsriksdagen för att få till stånd ett nytt beskattningssystem, för att fylla statskassan som tömts av levernet vid hovet och av Frankrikes bidrag till den amerikanska revolutionen.800px-Le_Serment_du_Jeu_de_paume

När det visade sig att det tredje ståndet (borgare och bönder) inte skulle få rösta per capita i denna fråga, och alltså inte få majoritet, utropade de sig självständiga som ”nationalförsamlingen”, och sade sig själva vara den enda församlingen med rätt att fatta beslut om Frankrikes lagar och skatter. Kungen verkade till en början acceptera denna församling, men började snart samla sina militära styrkor runt palatset och över Paris. När rykten började gå att kungen planerade en massaker började folket i Paris ta till vapen. Den 14 juli stormade man Bastiljen i jakt på vapen för att stå sig mot kungens armé. Denna händelse brukar räknas som det verkliga startskottet för den franska revolutionen.

Idag kan det ibland tyckas att det inte längre finns lika viktiga politiska frågor kvar att kämpa för, utan att människor i allmänhet endast söker underhålla sig. Oavsett om det är sant eller inte, finns det verkligen många sätt att underhålla sig idag.

Kvinnans sexuella frigörelse

Konservativa människor och politiker har i modern tid motsatt sig kvinnans sexuella frigörelse, i högre eller lägre grad. I vissa delar av världen, som de mest konservativa delarna av USA och i vissa länder i Sydamerika, är frågor som abort och sex före äktenskapet fortfarande känsliga frågor som möter stort motstånd från religiösa grupper och vissa konservativa politiker. I de flesta andra utvecklade länder idag kan dock kvinnor säga att de har kontroll över sin egen kropp och sin egen sexualitet.

Även om det som vi idag kallar den sexuella revolutionen inte kom förrän p-pillret utvecklades på 1950-talet, har kunskapen om hur könshormoner påverkar ägglossningen funnits i flera hundra år. Preventivmedel har också använts sedan uråldrig tid, då egyptierna tillverkade ett slags pessar av krokodilavföring. Motivationen för vetenskapsmännen att göra något med denna kunskap fanns dock inte under lång tid, eftersom kvinnors sexualitet i synnerhet och människors sexualitet i allmänhet kontrollerades hårt av religiösa tabun och normer. Utomäktenskapligt sex var länge strikt förbjudet, och även efter att det inte var förbjudet var det mycket tabubelagt. Aborter var även de förbjudna, vilket ledde till att kvinnor i desperation tog till farliga metoder för att göra sig av med illegitima barn.Fiorella_Mattheis_e_Flávio_Canto_002

Tendenserna till den sexuella revolutionen började växa i början av 1900-talet med teoretiker som Sigmund Freud, Wilhelm Reich, Emma Goldman och i Sverige Elise Ottensen-Jensen och Hinke Bergegren. De två senare var de som redan 1933 tog initiativet till att grunda RFSU. En bomb skulle på slutet av 1940-talet slå ned i det konservativa, kristna USA i form av Kinseyrapporten, som visade att sex före äktenskapet, utomäktenskapliga förbindelser, homosexualitet och onani var mycket mer utbrett och vanligt än vad de hade kunnat (eller velat) tro. På 1950-talet utvecklades så till slut p-pillret, som tillsammans med andra faktorer som fri abort och minskat ekonomiskt beroende av män (tack vare kvinnans intåg på arbetsmarknaden), ledde till kvinnans sexuella frigörelse i västerlandet. Kvinnan blev i och med detta allt mer fri att ses som ett sexuellt subjekt, med en egen sexuell vilja och egna behov, snarare än ett objekt. Under 1970-talet fortsatte revolutionen, och forskning om den nyfunna, fria sexualiteten resulterade i ökad kunskap om klitorisorgasm och andra aspekter av kvinnans sexualitet.

Ett tydligt bevis på att kvinnor i dagens samhälle är fria att uttrycka och bestämma över sin egen sexualitet är det stora utbudet av sexleksaker som finns tillgängliga. Om man föredrar sexleksaker av mer exklusiv kvalitet bör man besöka Lyxigasexleksaker.se.

About Chronicle

All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined an chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined Lorem Ipsum as their default model text, and a search for web sites.