Yearly Archives: 2017

Vilka svenska partier är liberala?

I Sverige finns det fyra partier som kallar sig liberala. Liberalerna som menar att man för en socialliberal politik, likaså Centern. Moderaterna å sin sida säger sig vara ett konservativt parti med liberala idéer. Slutligen finns Liberala partiet som närmast är att betrakta som ett nyliberalt parti. Partiet, är för litet för att ha representation i stat och riksdag. I Norge finns det fyra större partier som kallar sig liberaler. Det liberale folkeparti, Fremskrittspartiet, Senterpartiet och Venstre. Danmark har Venstre, Retsforbundet, Liberalt Centrum och Fremskridtspartiet. Det är om man ser på politiken ganska många och stora skiljelinjer mellan de liberala partierna i Skandinavien

Socialliberalism och nyliberalism

Ordet liberalism stammar från latinets ”liber”, som betyder frihet. Sedan kan man skilja sig åt i var man lägger tyngden på frihet. Socialliberalism och nyliberalism till exempel talar om två slags, till synes, helt olika sortes frihet. Inom socialliberalismen ser man individens frihet som det viktigaste, medan nyliberalismen strävar efter ett samhälle med så lite statligt inflytande som möjligt. De stora utförsäljningarna av statliga företag och andra verksamheter under slutet av 1900-talet kan sägas vara ett resultat av nyliberalismens strävan mot frihet från staten och statligt ägande. När Liberalerna stödde förbud mot religiösa friskolor kan man därmed se det som socialliberalisternas seger över nyliberalisterna inom Liberalerna, åtminstone i den frågan.

Liberalismen har gamla anor

Liberalismen kan sägas ha grunden till sin ideologi i den humanism som uppstod under renässansen och sedan utvecklades under århundraden. Liberalerna själva lyfter gärna fram 1600-talets engelska filosof John Locke som urtypen för en liberal, men glömmer då att Locke, även om han hade många och i grunden liberala, politiska idéer och tankar, helt förkastade demokratin, som han ansåg inkräktade på rätten privat ägande. Demokrati är i dag en av liberalismens viktigaste grundstenar. Andra viktiga filosofer som banade väg för liberalismen var Voltaire och Rousseau, samt Adam Smith, vars tankar om individen och staten kan sägas vara de första kornen till nyliberalismen.

About Chronicle

All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined an chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined Lorem Ipsum as their default model text, and a search for web sites.